Advertisement

Cara Permohonan Kemasukan Tingkatan 6 Sekolah Berasrama Penuh – KISAS dan SMA Persekutuan Labu

KEMASKINI! PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM (6) SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP), KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH DAN SMA PERSEKUTUAN LABU TAHUN 2023

Permohonan Kemasukan Ke Tingkatan Enam Semester 1 Tahun 2023 Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) Dan SM Agama Persekutuan Labu (SMAPL)

Syarat Am:
1. Terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 17 hingga 20 tahun pada 01 Januari 2023.
2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-
kurangnya Kepujian dalam Bahasa Melayu.

Syarat Khusus:
1. Memperolehi sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Al-
LughahAl-Arabiah Al-Mu'asirah/Turath
Bahasa Arab Peperiksaan SPM 2020/ 2021/2022.
2. Memperolehi sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajar anak Tasawwur
Islam/Pendidikan Islam/Pendidikan
Syari'ah Islamiah/Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/UsulAl-Din/Al-Syariah/Manahij Al-'Ulum Al Islamiah/Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/Turath Dirasat Islamiah Peperiksaan SPM 2020/ 2021/2022.
3. Memperolehi agregat tidak melebihi 14 mata untuk tiga (3) mata pelajaran terbaik Peperiksaan SPM 2020/ 2021/2022.

TARIKH PERMOHONAN 02 JUN - 30 JUN 2023

http://moe.bpsbp.edu.my/mohonT62023

iNFO Penting Lain :-

Advertisement


Leave a Comment